يكشنبه 03 بهمن
نسخه آزمایشی
«پارس الکل» سمی و خطرناک است/محلول های ضد عفونی کننده را فقط از داروخانه‌ه‍ا تهیه کنید
هشدار معاونت غذا و داروی آذربایجان غربی؛

«پارس الکل» سمی و خطرناک است/محلول های ضد عفونی کننده را فقط از داروخانه‌ه‍ا تهیه کنید

لكل تقلبي با نام تجاري «پارس الكل» به عنوان اتانول ٩٦ درجه در سطح عرضه پخش شده است كه براساس نظريه آنالیز آزمايشگاه كنترل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم... منبع: معاونت غذا و داروی آذربایجان غربی
1399/01/17