سه شنبه 03 خرداد
نسخه آزمایشی
برگزاری دومین جلسه کمیته پیگیری شیوه نامه مبارزه با قاچاق دارو و مکمل
به همت اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

برگزاری دومین جلسه کمیته پیگیری شیوه نامه مبارزه با قاچاق دارو و مکمل

دومین جلسه کمیته پیگیری شیوه نامه مبارزه با قاچاق دارو و مکمل باهدف مبارزه با قاچاق و تقلب دارو و مکمل در معاونت غذا و دارو برگزار شد.
1398/05/30