شنبه 03 مهر
نسخه آزمایشی
شایعه کمبود انسولین در اراک صحیح نیست
معاونت غذا و دارو اراک اعلام کرد؛

کمبود در انسولین‌های ویال وجود ندارد و این دارو در مراکز درمانی دولتی، دانشگاه‌ها و تامین اجتماعی در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.

کمبود در انسولین‌های ویال وجود ندارد و این دارو در مراکز درمانی دولتی، دانشگاه‌ها و تامین اجتماعی در اختیار بیماران قرار می‌گیرد. منبع: http://www.iribnews.ir/00Al6k
1398/08/14