سه شنبه 01 تیر
نسخه آزمایشی
ارائه آموزش های نحوه شناسایی اقلام سلامت‌محور به دانش آموزان تهرانی
به همت معاونت غذا و دارو دانشگاه تهران صورت می گیرد

ارائه آموزش های نحوه شناسایی اقلام سلامت‌محور به دانش آموزان تهرانی

جلسه‌ای باهدف افزایش تعامل بین دو معاونت برای ارتقاء دانش، آگاهی و آموزش مربیان، رابطین بهداشت، کادر اجرایی مدارس و دانش آموزان در خصوص شناخت اقلام سلامت...
1398/10/30