جمعه 15 اسفند
نسخه آزمایشی
تجلیل از اعضای  کمیته فنی و صدور پروانه بهداشتی
توسط مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو کرمانشاه صورت گرفت:

تجلیل از اعضای کمیته فنی و صدور پروانه بهداشتی

مدیر نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو کرمانشاه: جلسه کمیته فنی و صدور پروانه بهداشتی برگزار شد و در پایان از زحمات یکساله اعضای این...
1398/02/09
 دومین جلسه کمیته فنی و قانونی صدور پروانه های بهداشتی کارخانه ها و کارگاه های مشمول قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی
معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دومین جلسه کمیته فنی و قانونی صدور پروانه های بهداشتی کارخانه ها و کارگاه های مشمول قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

در تاریخ98/2/5  دومین جلسه کمیته فنی و قانونی صدور پروانه های بهداشتی کارخانه ها و کارگاه های مشمول قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی در...
1398/02/07