سه شنبه 01 تیر
نسخه آزمایشی
ساماندهی عرضه انسولین قلمی با ثبت در سامانه تیتک/ اجرای این طرح روی داروهای ارزبر و گرانقیمت؛ بزودی
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خبر داد

ساماندهی عرضه انسولین قلمی با ثبت در سامانه تیتک/ اجرای این طرح روی داروهای ارزبر و گرانقیمت؛ بزودی

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به الزام تمامی داروخانه ها در سراسر کشور به ثبت انسولین قلمی در سامانه تیتک گفت: با اجرای این روش...
1399/10/08