چهارشنبه 28 مهر
نسخه آزمایشی
قدردانی وزیر بهداشت از سازمان غذا و دارو/ بهترین واکسن را در کشور تولید خواهیم کرد
وزیر بهداشت در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی فخرا:

قدردانی وزیر بهداشت از سازمان غذا و دارو/ بهترین واکسن را در کشور تولید خواهیم کرد

وزیر بهداشت گفت: از عزیزانمان در معاونت غذا و دارو تشکر میکنم که با دلسوزی خیلی ویژه به صورت شبانه روزی همگام با مراکز تولید واکسن، زحمت کشیده و کنترل کیفی...
1400/06/22