شنبه 14 تیر
نسخه آزمایشی
اولین سیاست وزارت بهداشت، کاهش بار بیماری ها است/ اهتمام وزارت بهداشت بر تولید داخلی داروهای بیماری های غیرواگیر با کمک شرکت های دانش بنیان

اولین سیاست وزارت بهداشت، کاهش بار بیماری ها است/ اهتمام وزارت بهداشت بر تولید داخلی داروهای بیماری های غیرواگیر با کمک شرکت های دانش بنیان

وزیر بهداشت گفت: سال گذشته با هماهنگی و همدلی توانستیم، بیش از 600 میلیون دلار، ارزبری بخش دارو را کاهش دهیم که معادل بیش از 20 درصد مصرف ارز دارو در سال 97...
1399/04/01