پنجشنبه 03 تیر
نسخه آزمایشی
 بیشترین مشکلات تولیدکنندگان فراورده های آرایشی و بهداشتی تامین مواد اولیه است/ تمرکز 80 درصد کارخانه های تولیدی آرایشی و بهداشتی کشور در البرز
مدیرکل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو

بیشترین مشکلات تولیدکنندگان فراورده های آرایشی و بهداشتی تامین مواد اولیه است/ تمرکز 80 درصد کارخانه های تولیدی آرایشی و بهداشتی کشور در البرز

مدیرکل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه عمده مشکلات تولید فراورده های آرایشی و بهداشتی در حیطه وظایف سایر ارگان...
1397/05/11
 استفاده از مواد آرایشی ارزان برای سود بیشتر!
در کارگاه آموزشی صنف آرایشگران و سالن های زیبایی بانوان جوانرود عنوان شد:

استفاده از مواد آرایشی ارزان برای سود بیشتر!

کارشناس نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: آرایشگران نباید به خاطر سود بیشتر از مواد آرایشی و بهداشتی قاچاق...
1397/04/24
کشف دارو و مکمل از سالن آرایشی بانوان
توسط مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل و بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو صورت گرفت:

کشف دارو و مکمل از سالن آرایشی بانوان

 مدیر نظارت و ارزیابی فرآروده های سنتی، مکمل و بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو کرمانشاه از کشف و توقیف ددارو و مکمل رژیمی از یک سالن آرایشی و زیبایی...
1397/04/24
جلسه آموزشی شیرخشک، غذای رژیمی و سامانه TTAC
توسط مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل و بازرسی ویژه معاونت غذا و دارو برگزار شد:

جلسه آموزشی شیرخشک، غذای رژیمی و سامانه TTAC

مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از برگزاری جلسه آموزشی شیرخشک، غذای رژیمی سامانه TTACبرای...
1397/04/11
برگزاری  کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی وفرآورده های بهداشتی و آرایشی و کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی در قزوین
معاونت غذا و داروی قزوین

برگزاری کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی وفرآورده های بهداشتی و آرایشی و کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی در قزوین

 کمیسیون فنی و تخصصی پروانه های ساخت مواد غذایی و ظروف و بسته بندی وفرآورده های بهداشتی و آرایشی و کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی در...
1397/03/07