پنجشنبه 03 تیر
نسخه آزمایشی
بررسی وضعیت تامین اقلام بهداشتی سلولزی
در نشست مشترک اداره کل فرآورده های آرایشی-بهداشتی سازمان غذا و دارو و سندیکاها و انجمن های صنفی

بررسی وضعیت تامین اقلام بهداشتی سلولزی

وضعیت تامین اقلام بهداشتی سلولزی  با برگزاری نشست مشترکی در  اداره کل فرآورده های آرایشی-بهداشتی سازمان غذا و دارو و سندیکاها و انجمن های صنفی...
1397/06/11
لزوم همکاری بیشتر دانشگاه های علوم پزشکی با اداره‌کل آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو/ تفویض وظایف به معنای سلب اختیار وظایف حاکمیتی نیست

لزوم همکاری بیشتر دانشگاه های علوم پزشکی با اداره‌کل آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو/ تفویض وظایف به معنای سلب اختیار وظایف حاکمیتی نیست

مدیرکل اداره آرایش و بهداشتی سازمان غذا و دارو  بر لزوم همکاری بیشتر دانشگاه های علوم پزشکی با این اداره کل برای نظارت بیشتر بر امور مرتبط با فراورده...
1397/05/14