دوشنبه 06 تیر
نسخه آزمایشی
تغییر رویکرد 50 شرکت واردکننده فراورده‌های آرایشی و بهداشتی به سمت تولید
مدیرکل فراورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو خبر داد

تغییر رویکرد 50 شرکت واردکننده فراورده‌های آرایشی و بهداشتی به سمت تولید

مدیرکل فراورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به سیاست این سازمان مبنی بر حمایت از تولید داخل از تغییر رویکرد 50 شرکت واردکننده فراورده‌های...
1398/04/22