دوشنبه 06 تیر
نسخه آزمایشی
برگزاری جلسه آموزشی آشنایی با دستگاه های متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد:

برگزاری جلسه آموزشی آشنایی با دستگاه های متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

جلسه آموزشی آشنایی با دستگاه های متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در روز یکشنبه 19 دی ماه 1400 در محل سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.
1400/10/28
برگزاری جلسه آموزشی توجیهی لزوم رعایت الزامات شرایط محیطی تولید محصول لانگ گاز در معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزاری جلسه آموزشی توجیهی لزوم رعایت الزامات شرایط محیطی تولید محصول لانگ گاز در معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

با توجه بالای مصرف محصول لانگ گاز در مراکز درمانی و کلاس خطر بالای این محصول، جلسه آموزشی توجیهی لزوم رعایت الزامات شرایط محیطی تولید محصول لانگ گاز در محل...
1400/10/25

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار