دوشنبه 06 تیر
نسخه آزمایشی
در سه سال گذشته برخی داروها از بازار رسمی خارج و به بازار غیررسمی وارد شد/ رفع کمبود داروی بیماران هموفیلی تا پایان دی

در سه سال گذشته برخی داروها از بازار رسمی خارج و به بازار غیررسمی وارد شد/ رفع کمبود داروی بیماران هموفیلی تا پایان دی

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: امیدواریم با اولویت‌بندی درست و تامین داروهای حیاتی و ضروری بیماران، کمبودها را به کمتر از مقدار فعلی...
1400/10/13