دوشنبه 06 تیر
نسخه آزمایشی
نتیجه ممنوعیت واردات محصولات آرایشی بهداشتی که تولید داخل ندارند، افزایش پدیده قاچاق است/ دنبال تولید فراورده‌های باکیفیت، تقویت شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از صادرات هستیم

نتیجه ممنوعیت واردات محصولات آرایشی بهداشتی که تولید داخل ندارند، افزایش پدیده قاچاق است/ دنبال تولید فراورده‌های باکیفیت، تقویت شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از صادرات هستیم

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات مواد آرایشی و بهداشتی منجر به ورود محصولات قاچاق و تقلبی به کشور شده است، گفت: اگر تولید داخلی بتواند...
1401/03/24