جمعه 28 مرداد
نسخه آزمایشی

 

آدرس سازمان غذاودارو 

تهران- خیابان انقلاب اسلامی- خیابان فخر رازی- سازمان غذا و دارو 
تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰

ساعات کاری  ۷:۳۰ صبح لغایت ۱۴:۳۰