اجلاس معاونین غذا و داروی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور در قمصر