دیدار رئیس سازمان غذا و دارو با هیاتی از بانک پائولیستا برزیل