اولین نشست تخصصی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالاهای سلامت محور