مراسم تقدیر از جانبازان و ایثارگران سازمان غذا و دارو