جلسه رئیس سازمان غذا و دارو با هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی اهواز و بازدید از کمپ سیل زدگان