اختتامیه همایش بین المللی مزیت ها و ظرفیت های تعاونی ها در توسعه اقتصادی واجتماعی با حضور دکتر علی ربیعی - مهر ماه 94، هتل المپیک

چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۴