دیدار هیاتی به ریاست معاون وزیر امور خارجه ونزوئلا به همراه سفیر این کشور با رئیس سازمان غذا و دارو