اختتامیه ششمین جشنواره مسابقات ورزشی کارکنان سازمان غذا و دارو