مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان غذا و دارو