کارگاه آموزشی «پیشگیری و مقابله قاچاق و تقلب کالاهای سلامت‌محور»