بازدید رئیس سازمان غذا و دارو از باشگاه خبرنگاران جوان