افتتاح بزرگترین کارخانه تولید داروهای ضد سرطان در خاورمیانه