بازدید مدیر کل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو از نمایشگاه شیرینی و شکلات