گزارش تصویری همایش معاونین غذا و دارو سراسر کشور با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی