مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه، مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو