گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذ و دارو