افتتاح خط تولید آمپول نوروبیون با حضور معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو