گزارش تصویری افتتاح طرح های عمرانی و درمانی در سبزوار با حضور دکتر دیناروند

جمعه ۶ شهریور ۱۳۹۴