غبارروبی نمازخانه معاونت غذا و دارو تهران در آستانه ماه مبارک رمضان