اهدای جوایز افراد برتر مسابقات ورزشی هفته سلامت به همت معاونت غذا و دارو تهران