گزارش تصویری/تجلیل و قدردانی از استاد دکتر نبی شریعتی فر