برگزاری جشنواره غذای سالم به همت معاونت غذا و دارو تهران