استقرار میز سلامت معاونت غذا و دارو تهران در نماز جمعه