به همت معاونت غذا و دارو تهران استقرار اتوبوس سلامتی ویژه دانشجویان دانشگاه تهران