به همت معاونت غذا و دارو تهران مسابقات ورزشی به مناسبت هفته سلامت برگزار شد