به همت معاونت غذا و دارو تهران و به مناسبت هفته سلامت دکتر مقیمی در مورد سلامت تن از دیدگاه طب ایرانی سخن گفت