معاونت غذا و دارو تهران: برنامه آموزشی ملاحظات دارویی در سالمندان ویژه هفته سلامت برگزار شد