به همت معاونت غذا و دارو: برنامه آموزشی هفته سلامت در مهد مرکز آموزش و نگهداری آیندگان