به مناسبت هفته سلامت: استقرار غرفه اصیل بخریم معاونت غذا و دارو تهران در نخستین مجمع ملی سلامت استان تهران