در حاشیه نخستین مجمع سلامت استان تهران: بازدید وزیر بهداشت از غرفه اصیل بخریم معاونت غذا و دارو تهران