تشریح برنامه‌های هفته سلامت معاونت غذا و دارو تهران با شعار «سلامت همگانی»