دیدار نوروزی معاون غذا و دارو تهران با کارکنان معاونت