در آستانه سال روز بزرگداشت شهدا معاونت غذا و دارو از موزه شهدا بازدید کرد