حضور معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران در جلسه رؤسای بخش‌های بیمارستان شریعتی