برگزاری اردوی زیارتی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)ویژه مسئولین فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران